Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

karmielll
8377 7374
Reposted fromstylte stylte viajointskurwysyn jointskurwysyn
karmielll
6723 ee55

will always repost this.
Reposted fromcleanout cleanout viajointskurwysyn jointskurwysyn
Sponsored post
feedback2020-admin

February 16 2015

karmielll
Nagle wszystko stawało się niezwykle interesujące, a ja odkrywałam, że mam uczucia. I są jakieś rzeczy, które mi się podobają i te uczucia wzbudzają, i mogę o tym mówić. Nabierałam ciała, ciężaru, jakości. Miałam jakieś właściwości w końcu, nie byłam tylko nieustającym brakiem – brakiem riposty, pomysłów i urody.

Więc pod tym wszystkim był lęk. I to, że żeby nie być kurwa sama, SAMA przez cały czas, w tych odmętach autobusu 521, w tym Instytucie Filozofii, w tym pokoju na pięterku w domu moich rodziców, żeby nie być sama, musiałam być najebana.

m. halber "najgorszy człowiek na świecie"

February 13 2015

7962 df34 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
karmielll
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viajointskurwysyn jointskurwysyn
karmielll
Mnie bardzo buduje, gdy widzę w księgarniach, że młodzież siedzi sobie na jakimś plecaku, na ziemi, pod regałami. I czyta książki, bo nie ma na nie pieniędzy. I być może siedzi tam także dlatego, że ma nadzieję na spotkanie kogoś, kto też będzie tak siedział z książką, i okaże się, że to jest właśnie ta druga połówka jabłka. I potem będą opowiadać wnukom, że miłość swojego życia spotkali w księgarni.
— Magda Umer
Twoja opinia o człowieku jest złożona z tego, czym sam jesteś wypełniony. To jest albo twój strach, albo twoja miłość. Ktoś boi się nocy i każdego, kogo w nocy zobaczy, nazwie demonem. Ktoś boi się upału i każdego, kogo spotka w czasie upału, uzna za spopielającego. Ktoś boi się uczciwości i każdego, kto jest uczciwy, nazwie słabym. Strach jest nieobecnością miłości. To brak zrozumienia, brak akceptacji. To choroba. Dlatego wszystko, co wywołuje strach i osąd należy leczyć. Ale nie u innych. U siebie.
— Аму Мом
Reposted fromkonrad konrad viajointskurwysyn jointskurwysyn
karmielll
7266 123f 500
ja tymbardziej
Reposted fromheroinee heroinee viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 06 2015

karmielll
karmielll

February 03 2015

karmielll
3940 a72a

January 30 2015

6250 2324 500
1012 8e74 500

timothydelaghetto:

recoveryisbeautiful:

in-catz-we-trust:

why cant more people realize this?

this spoke to me

Mothafuckin PREACH

karmielll
Wie pan, w tym roku po raz pierwszy zauważyłam, jak wysokie mamy drzewa. I pomyślałam: urosły, bo nie było wojny. Miały szansę.
http://natemat.pl/130895,anda-rottenberg-zyjemy-na-beczce-prochu
karmielll
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
6159 909b 500

thatfunnyblog:

the scene of the crime

January 23 2015

karmielll
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaLoreley Loreley

January 21 2015

karmielll
karmielll
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
3489 565d 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...